overeenkomst

Het belang van een opzegtermijn in een overeenkomst van opdracht

In een overeenkomst legt u de afspraken met uw klant vast. Een veel vergeten bepaling in een overeenkomst is een zgn. opzegtermijn. Waarom dit een belangrijke bepaling is, kunt u hieronder nalezen. Waarom is een opzegtermijn van belang? In ons Burgerlijk Wetboek zijn een aantal regels ten aanzien van de overeenkomst van opdracht vastgelegd. Hebt […]

Schuiven naar boven