Het belang van een opzegtermijn in een overeenkomst van opdracht

In een overeenkomst legt u de afspraken met uw klant vast. Een veel vergeten bepaling in een overeenkomst is een zgn. opzegtermijn. Waarom dit een belangrijke bepaling is, kunt u hieronder nalezen.

Waarom is een opzegtermijn van belang?

In ons Burgerlijk Wetboek zijn een aantal regels ten aanzien van de overeenkomst van opdracht vastgelegd. Hebt u niets in de overeenkomst vastgelegd, of wijkt u niet af van deze wettelijke regels, dan gelden de regels van ons Burgerlijk Wetboek.

Één van de dingen die in het Burgerlijk Wetboek staan, is dat een opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst tot opdracht mag beëindigen. Dit moet u dus letterlijk nemen: op ieder moment! Hebt u bij wijze van spreken net de overeenkomst getekend dan heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst (bij wijze van spreken) zodra hij deze getekend heeft om deze direct weer te beëindigen.

Hoe u dit kunt voorkomen?

Om te voorkomen dat de opdrachtgever de overeenkomst van vandaag op morgen kan beëindigen is het van belang om in de overeenkomst een opzegtermijn op te nemen, van bijvoorbeeld 1 maand. Staat er geen opzegtermijn in opgenomen, dan kan de overeenkomst direct opgezegd worden door uw opdrachtgever. Neem dus een opzegtermijn op van bijvoorbeeld 1 maand! Een voorbeeld van zo’n bepaling kan zijn: ‘Opdrachtgever kan deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Het belang van een opzegtermijn in een overeenkomst van opdracht

Geef een reactie

Schuiven naar boven