Werkwijze Gielen Juridisch Advies

Wij hanteren een eigen werkwijze. Hier kunt u de werkwijze Gielen Juridisch Advies lezen bij bijvoorbeeld het opstellen, controleren en aanpassen van Algemene Voorwaarden, contracten, juridische documenten voor uw webshop en/of website. 

 

Werkwijze opstellen algemene voorwaarden

U ontvangt van ons een vragenlijst. De antwoorden op deze vragen hebben wij nodig voor het volledig op maat maken van uw algemene voorwaarden. Nadat we de ingevulde vragenlijst ontvangen hebben gaan we aan de slag met het opstellen van de algemene voorwaarden. We sturen u doorgaans binnen 14 werkdagen de door ons opgestelde voorwaarden in concept toe.

Op het concept kunt u uw opmerkingen en aanvullingen geven. Deze zullen wij dan verwerken in het concept. Als u akkoord bent dan ontvangt u de definitieve versie in zowel Word als PDF formaat. Bij de definitieve versie zit ook de handleiding over het juiste gebruik van algemene voorwaarden. Onze communicatie verloopt via e-mail.

Werkwijze screenen algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die gecontroleerd dienen te worden kunt u per e-mail naar ons toe sturen (info@gielenjuridischadvies.nl). U ontvangt van ons per e-mail een vragenlijst. Aan de hand van uw antwoorden kunnen wij een volledige en juiste screening doen.
Na de screening ontvangt u van ons -circa 7 werkdagen– een uitgebreid en helder geschreven rapport. In dit rapport kunt u onze bevindingen en eventuele advies – en verbeterpunten nalezen.

U kunt uw algemene voorwaarden zelf aanpassen of ze door ons laten aanpassen. Laat u ze door ons aanpassen dan worden de kosten voor de screening niet in rekening gebracht. De screening van uw algemene voorwaarden is dan voor onze rekening.

Werkwijze aanpassen algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden ontvangen wij bij voorkeur in Word formaat. Nadat we de door u ingevulde vragenlijst ontvangen hebben kunnen we aan de slag gaan met het aanpassen van de algemene voorwaarden. De aangepaste voorwaarden ontvangt u binnen circa 7 werkdagen in conceptversie. Eventuele aanvullingen en opmerkingen zullen wij in het concept verwerken. De definitieve versie ontvangt u in Word en PDF formaat. Ook ontvangt u een handleiding over het juiste gebruik van algemene voorwaarden.Voor meer informatie over de werkwijze Gielen Juridisch Advies kunt u altijd contact opnemen.

Schuiven naar boven