De juridische nadelen van zakelijke aankopen

zakelijke aankopen

Ook ondernemers doen aankopen en sluiten abonnementen af. Het is een misverstand om te denken dat het in de meeste gevallen gunstiger is om dit te doen als ondernemer –dus op naam van het bedrijf -. Zeker op juridisch gebied kan dat nadeliger zijn. Waarom dit nadeliger is en welke juridische nadelen er kleven aan zakelijke aankopen komen in deze blog aan bod.

Ondernemers: minder beschermt

Als u uit naam van uw bedrijf een abonnement afsluit of een aankoop doet dan heeft dit in eerste instantie tot gevolg dat de wet u niet als consument aanmerkt en u dus niet kunt genieten van de extra beschermende consumentenregels. Deze beschermende regels gelden dus alleen als een consument een aankoop doet bij een bedrijf. Als u als ondernemer een aankoop doet dan bent u geen consument in de zin van de wet.

De juridische nadelen van zakelijke aankopen

Consumenten worden extra beschermd. Als u dus als ondernemer een aankoop doet of een abonnement afsluit geniet u niet van deze beschermende regels. Een consument geniet van de volgende beschermende regels:

  • Abonnementen: op een abonnement met een consument is de zogenoemde ‘Wet van Dam’ van toepassing. Deze wet geldt niet op abonnementen gesloten door een ondernemer. Veel abonnementen en andere contracten worden stilzwijgend verlengd. Door de komst van de Wet van Dam is dit niet meer mogelijk, want na een stilzwijgende verlenging is het abonnement maandelijks opzegbaar.
  • Garantie: aan de Nederlandse wettelijke garantie is niet –zoals vele denken – een termijn verbonden. De wettelijke regeling houdt namelijk in dat het aangekochte product ‘deugdelijk moet zijn’. Van een laptop wordt verwacht dat hij ongeveer 4 jaar meegaat en een koelkast 10 jaar. Gaat de laptop van een consument na 3 jaar kapot dan heeft hij recht op kosteloze reparatie of vervanging.
  •  Incassokosten: als een consument een factuur niet betaald dan zijn de incassokosten die over deze factuur berekend mogen worden in de wet vastgelegd. Voor verkopen aan ondernemers kan van deze wettelijke incassokosten afgeweken worden in de Algemene Voorwaarden. Als een ondernemer een factuur niet (op tijd) betaald dan kan hij te maken krijgen met vele hogere incassokosten.
  • Bedenktijd bij koop op afstand: koopt een ondernemer iets via internet dan heeft hij formeel gezien geen wettelijke bedenktijd van minimaal 14 dagen, want ook deze bedenktijd geldt alleen voor consumenten en niet voor zakelijke aankopen.

Praktijkvoorbeeld waaruit de nadelen van zakelijke aankopen blijken:

Joris koopt bij een groothandel een nieuwe laptop met 2 jaar garantie. Na 2,5 jaar gaat deze kapot. Volgens de wettelijke garantie regeling van Nederland staat er geen termijn voor garantie. De wettelijke regeling houdt namelijk in dat het aangekochte product ‘deugdelijk moet zijn’. Van een laptop wordt verwacht dat deze langer meegaat dan twee jaar. Had Joris de laptop als consument aangekocht, dan had hij zich op deze regeling kunnen beroepen, maar omdat hij de laptop gekocht had als ondernemer was hij nu gebonden aan de garantietermijn van 2 jaar. 2

Het is niet altijd verstandig om een of een abonnement af te sluiten uit naam van uw bedrijf omdat u dan niet kunt profiteren van de extra beschermende regels die een consument heeft. Zeker ten aanzien van opzegging, garanties enz. kan het erg nadelig voor u zijn. Kijk dus niet alleen naar de belastingtechnische voordelen maar neem bij uw beslissing ook zeker de juridische voor – en nadelen mee. Zeker bij producten die lang mee gaan – bijvoorbeeld laptop of printer – kan het soms verstandiger zijn om dit niet te kopen uit naam van uw bedrijf, maar als consument.

De juridische nadelen van zakelijke aankopen

Geef een reactie

Schuiven naar boven