Var verdwijnt, en nu?

Var verdwijnt

Vandaag is het zo ver: na 11 jaar ‘trouwe’ dienst verdwijnt de var definitief. De var verklaring moet plaats maken voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Dba), oftewel de modelovereenkomsten. Over deze nieuwe var verklaring bestaat nog veel onduidelijkheden: kan een ondernemer zelf een modelovereenkomst opstellen als er op de website van Belastingdienst geen ‘passende’ modelovereenkomst staat? Waar zijn de modelovereenkomsten te vinden? Wat houdt de overgangsperiode van 1 jaar in? Kortom, net als bij iedere wetswijziging hebben ondernemers veel vragen.

Var verdwijnt, en nu?

Na 11 jaar trouwe dienst verdwijnt de var verklaring vandaag definitief. In de plaats van deze verklaring komen modelovereenkomsten.  Een modelovereenkomst moet duidelijkheid en zekerheid bieden omdat er tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen arbeidsrelatie is. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden. De overheid is van mening dat er heel wat ondernemers zijn die een var verklaring hebben maar toch in loondienst zijn. Modelovereenkomsten moeten hier een eind aan maken doordat vooraf zekerheid wordt gegeven en zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer aansprakelijk zijn als anders blijkt.

Handige tips

Het verdwijnen van de var heeft een aantal gevolgen. We geven u een aantal tips:

  • Er geldt een overgangsperiode van 1 jaar dit betekent dat er pas gecontroleerd gaat worden vanaf 1 mei 2017.  Maar zorg er toch voor dat u het allemaal op tijd geregeld hebt, want een controle kan teruggaan tot de ingangsdatum van de nieuwe wet;
  • Net als de var is het aangaan van een modelovereenkomst niet verplicht. Beoordeel uw relatie met uw opdrachtgever. Lijkt deze op een arbeidsrelatie of twijfelt u hier aan? Teken dan een modelovereenkomst of stel deze zelf op en laat de overeenkomst goedkeuren door de belastingdienst;
  • Twijfelt u of er sprake is van een arbeidsrelatie? Sluit dan altijd een modelovereenkomst of een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst;
  • Op de website van de belastingdienst staan al diverse modelovereenkomsten.
  • De feitelijke omstandigheden moeten overeenkomen met hetgeen in de modelovereenkomst is afgesproken. De afspraken die in de modelovereenkomst staan moeten ook daadwerkelijk zo nagekomen worden. Is dit niet het geval dan is de kans groot dat de relatie alsnog als een arbeidsrelatie wordt beoordeeld.
  • Op de website van de Belastingdienst staan diverse modelovereenkomsten. Wanneer u geen gepubliceerde overeenkomst kunt gebruiken, dan kunt u een eigen overeenkomst laten goedkeuren door de belastingdienst. Als u een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruikt, of uw eigen is goedgekeurd dan heeft u een vrijwaring voor de loonheffing. Een ander voordeel is dat een modelovereenkomst een geldigheid heeft van 5 jaar.
  • Een modelovereenkomst biedt u en uw opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Vragen over het verdwijnen van de var of hulp nodig bij het opstellen van een modelovereenkomst omdat de modelovereenkomsten die de belastingdienst op haar website verstrekt niet op uw situatie van toepassing zijn? Neem dan contact op. Lees ook de 5 handige feiten & weetjes over het verdwijnen van de var.

Var verdwijnt, en nu?

Geef een reactie

Schuiven naar boven