7 Praktische tips bij het ter hand stellen van algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer de ondernemer zijn algemene voorwaarden tijdig overhandigd heeft aan zijn klant. Dit heet het ter hand stellen van algemene voorwaarden. Het niet (op tijd) ter hand stellen van algemene voorwaarden heeft als gevolg dat de algemene voorwaarden niet geldig zijn. De ondernemer kan dan geen beroep doen op de inhoud van zijn algemene voorwaarden.

Hoofdregel is dat de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld. Met het ter hand stellen van algemene voorwaarden wordt bedoeld: het overhandigen van uw algemene voorwaarden, vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst, aan de klant.

 

 

Tips ter hand stellen van algemene voorwaarden

  • Zet uw algemene voorwaarden eventueel op de achterzijde van uw briefpapier. U hoeft dan uw algemene voorwaarden niet apart mee te sturen omdat ze al op de achterkant van uw brief staan. Let er dan wel op dat u dan wel altijd de achterkant van uw briefpapier mee stuurt. Ook moet u op de voorkant naar de algemene voorwaarden verwijzen. Een voorbeeld van een verwijzing kan zijn: ‘Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, die op de achterzijde staan afgedrukt’

  • In de offerte staat dat de wederpartij uw algemene voorwaarden ontvangen heeft en daarmee akkoord gaat. Laat dit altijd door de wederpartij ondertekenen. Bijvoorbeeld: ‘Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, waarvan een exemplaar is bijgesloten bij deze offerte.

  • Bij verkoop via een webwinkel is het belangrijk dat de klant, in het bestelproces, akkoord moet gaan met de algemene voorwaarden. Laat de klant altijd een handeling verrichten voor het accepteren van uw voorwaarden.

  • Faxt of mailt u uw algemene voorwaarden? Bewaar dan het ‘verzendbewijs’. Zo kunt u altijd aantonen dat u de algemene voorwaarden ter hand hebt gesteld.

  • Deponeer uw algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. U legt daarmee de inhoud van uw algemene voorwaarden vast.

  • Bent u een dienstverlener? Dan mag u in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst ook verwijzen naar de algemene voorwaarden op uw website.

  • Wilt u niet dat de Algemene Voorwaarden van een leverancier van toepassing zijn? Wijs ze dan schriftelijk van de hand. Stuur een e-mail en vermeldt daarin met welke bepalingen u het niet eens bent, en onderhandel desnoods.

 

Om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst is het van belang om ze te allen tijde vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de klant te overhandigen. Er zijn een aantal uitzonderingen maar loop niet onnodig risico en overhandig uw algemene voorwaarden op tijd.

7 Praktische tips bij het ter hand stellen van algemene voorwaarden

Geef een reactie

Schuiven naar boven