Auteursrechten foto: hoe zit dat?

auteursrechten foto

 

 

Vorige week heeft de rijdende rechter uitspraak gedaan over het gebruik van een foto op een website van een ondernemer. Wat er aan de hand was in de zaak van de rijdende rechter en auteursrecht foto, hoe zit dat? worden in deze blog besproken.

 

 

De zaak van de rijdende rechter, wat was er aan de hand?

Een onderneemster, Jetty Kuiper, plaatst op haar website een foto die ze gedownload heeft op de website van Dutch Free Card. Voordat ze de foto op haar website zet snijdt ze de foto nog wat bij zodat het copyright niet zichtbaar is.

Vorig jaar ontvangt ze opeens een brief van een Belgische detectivebureau. In deze brief staat dat ze een schadevergoeding moet betalen aan de Hollandse Hoogte van € 260,- voor het gebruik van de foto op haar website.  Jetty beschouwd deze brief als een spookfactuur. Onder andere omdat ze het logo wat raar vindt en ook niets met België heeft. 6 maanden later ontvangt ze van een advocaat een e-mail de advocaat sommeert haar  om € 820,- te betalen wegens inbreuk op de auteursrecht van de fotograaf. Ze krijgt ook nog een schikkingsvoorstel, maar ook daar gaat ze niet verder op in. Immers, ze heeft de foto gedownload op de website van Dutch Free Card, en free betekent toch gratis? Wat ze niet weet is dat Dutch Free Card de foto dus ook ‘illegaal’ verkregen heeft. Daarom is Jenny van mening dat de Hollandse Hoogte met haar vordering niet bij haar moet zijn maar bij Dutch Free Card. Daar heeft zij de foto immers ‘gratis’ gedownload.  Zij verzoekt de rijdende rechter om een uitspraak!

 

 

De beslissing van de rijdende rechter

De rijdende rechter oordeelt dat Jetty in totaal € 500,- moet betalen aan schadevergoeding. Onder andere omdat ze geen licentie had om de foto te gebruiken op haar website en omdat ze de foto wat heeft bijgesneden zodat het copyright niet meer zichtbaar was op de foto.

 

 

Auteursrecht foto, hoe zit dat?

Volgens artikel 1 van de auteurswet is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Dit geldt dus ook voor foto’s.

 

Als een fotograaf een foto heeft genomen dat heeft het het auteursrecht over deze foto. Hij kan dit recht wel overdragen op een ander of de foto in licentie geven.

Wanneer men een fotograaf betaald voor het maken van foto’s dan betekent dat niet dat de opdrachtgever automatisch het auteursrecht heeft over de foto’s.

Een foto in licentie geven betekent dat de fotograaf toestemming geeft om de foto te gebruiken. bij zgn. Stockfoto’s is sprake van een licentie. Men betaalt een vergoeding, en in ruil daarvoor mag de koper de betreffende foto gebruiken op bijvoorbeeld zijn website. De fotograaf blijft eigenaar van de foto. Hij draagt dus niet zijn auteursrechten over.

Overdragen houdt in dat degene het eigendom krijgt.  De overdracht van auteursrechten moet altijd schriftelijk worden gedaan.

 

Pluk niet zomaar een foto van internet af. Op de meeste foto’s berusten namelijk auteursrechten. Als u zonder toestemming van de maker een foto gebruikt dan kan de maker u aansprakelijk stellen en eisen dat u een schadevergoeding moet betalen voor het oneigenlijke gebruik van zijn foto.

 

Toch een foto van een ander gebruiken? Koop een licentie op de afbeelding of gebruik rechtenvrije foto’s.

Auteursrechten foto: hoe zit dat?

Geef een reactie

Schuiven naar boven