5 manieren om uw aansprakelijkheid te beperken

Als ondernemer zit u nu niet te wachten op schadeclaims door gebrekkige producten of diensten. Ondernemers willen hun aansprakelijkheid dan ook zoveel mogelijk beperken. De aansprakelijkheid volledig uitsluiten is niet mogelijk. Met onderstaande checklist kunnen ondernemers hun aansprakelijkheid enorm beperken.

Er zijn 5 manieren waarmee ondernemers hun aansprakelijkheid (enigszins) kunnen beperken:

1. Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden

Als ondernemer is het altijd verstandig om algemene voorwaarden te hebben. In eerste instantie staat in de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden een bedrijf haar diensten/producten levert. De aansprakelijkheid is een belangrijk onderdeel van de algemene voorwaarden. Met algemene voorwaarden kan een bedrijf haar aansprakelijkheid beperken. In algemene voorwaarden staat vaak een bepaling dat wanneer er sprake is van wanprestatie of als er fouten worden gemaakt de aansprakelijkheid van het bedrijf beperkt is. Vaak staat er ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende in de algemene voorwaarden:

  • Als er sprake is van overmacht dan is het bedrijf niet aansprakelijk;

  • Als er sprake is van wanprestatie dan is het bedrijf niet aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade is bijvoorbeeld: reputatieschade, gederfde winst, stagnaties enz;

  • Als er sprake is van wanprestatie dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag. Bijvoorbeeld het bedrag dat de verzekeraar uitkeert of eenmaal het factuurbedrag;

  • De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als er sprake is van opzet.

Als de wederpartij een consument is dan is het beperken van de aansprakelijkheid een onredelijk bezwarend beding. Daar moet een bedrijf dat levert aan consumenten goed rekening mee houden.

Het opstellen van algemene voorwaarden is een vak apart en vergt nogal wat inzicht en juridische kennis. In het verleden heb ik diverse blogs geschreven die gaan over het zelf opstellen van algemene voorwaarden en het kopiëren van algemene voorwaarden van collega’s.

2. Sluit verzekeringen af

Als ondernemer kunt u verschillende soorten verzekeringen afsluiten. Als het gaat om uw aansprakelijkheid dan kunt kiezen uit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de  financiële gevolgen (vermogensschade) ontstaan door fouten van de ondernemer of zijn personeel. Gedacht kan worden aan het geven van een onjuist of onvolledig advies. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering keert dus de geleden schade uit die veroorzaakt zijn door:  nalatigheden, vergissingen, en onachtzaamheden door de verzekerde. Deze verzekering is voor dienstverleners van belang.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  dekt de de schade aan personen en zaken (materiële- en letselschade) veroorzaakt door de ondernemer of zijn personeel. Een voorbeeld: u bent op afspraak bij uw klant. Door een onhandigheid stoot u met uw tas een hele dure vaas om.  Als u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt dan dekt de verzekering de vaas.

Meer weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: wat houden de verzekeringen in?  Wat zijn de verschillen tussen beide en wanneer heeft u welke verzekering nodig? Lees dan mijn eerdere blog: “Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vs. aansprakelijkheidsverzekering”

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan personen en zaken.

Sluit een goede verzekering af. Als u een dienstverlener (boekhouder, tekstschrijver, jurist, grafisch ontwerper, webdesigner enz..) bent is het raadzaam om naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Mocht u zich eens vergissen of een onjuist advies geven dan worden de financiële gevolgen in ieder geval gedekt door uw verzekering. Lees altijd goed de polisvoorwaarden door zodat u achteraf niet te maken krijgt met verassingen, zoals bijvoorbeeld een heel hoog eigen risico. 

Mijn tip! Laat u goed adviseren en informeren door een professional, zoals een tussenpersoon.

3.  Rechtsvorm onderneming

De eerste belangrijke beslissing die een startende ondernemer moet maken is het kiezen van een rechtsvorm. De gekozen rechtsvorm bepaald ook of een ondernemer in privé aansprakelijk is.

Een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid (zoals eenmanszaak, VOF of maatschap) kent geen afgescheiden vermogen. Dat betekent dus dat de ondernemer zowel met zijn privé als met zijn zakelijke vermogen volledig aansprakelijk is voor alle schulden van de onderneming. Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen (zie ook onder punt 4) dan is uw echtgeno(o)t(e) ook volledig aansprakelijk. De aansprakelijkheid van uw echtgeno(o)t(e) kunt u beperken.

Bij een bedrijf met rechtspersoonlijkheid (denk aan een BV en NV) is het privé en zakelijk vermogen strikt gescheiden. Dat betekent dat de directeur (en/of aandeelhouders) niet persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk voor wat in naam van het bedrijf wordt verricht. Tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De rechtsvorm heeft dus niet alleen fiscale voor – en nadelen, maar ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van de ondernemer zijn er voor – en nadelen. Neem dat dus ook in overweging bij uw keuze.

4. Getrouwd? Denk aan huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden en de aansprakelijkheid beperken? Ja, inderdaad! Niet het eerste en meeste romantische waar u als ondernemer aan denkt maar het kan wel een manier zijn om uw aansprakelijkheid voor zakelijke schulden te beperken. Zeker als u een eenmanszaak, VOF enz. hebt is het raadzaam om (alsnog) onder huwelijkse voorwaarden te trouwen.

Mocht het fout gaan met het bedrijf dan wordt met huwelijkse voorwaarden voorkomen, dat beide partners hun privé vermogen kwijt raken. Met andere woorden: schuldeisers kunnen alleen aanspraak maken op het privé vermogen van de ondernemer en niet op het gehele vermogen of het privé vermogen van de partner.

Als u een BV heeft dan is het bovenstaande niet van toepassing. Het zakelijk en privé vermogen zijn dan namelijk strikt gescheiden, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Lees ook de blog ‘Ondernemer en geen huwelijkse voorwaarden? Dit zijn de risico’s’ >>>

5. Sluit duidelijke en goede contracten 

Goede en duidelijke contracten zijn voor iedere ondernemer essentieel. Als u geen algemene voorwaarden hebt dan is het raadzaam om in het contract uw aansprakelijkheid te beperken. Bepaal dat u slechts aansprakelijk bent voor directe schade en niet voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst/inkomsten enz.

Zorg er ook voor dat het contract duidelijk is. Onduidelijke contracten kunnen leiden tot meningsverschillen.Bekijk de eisen voor een contract >>>

Als ondernemer loopt u nu eenmaal (financiële) risico’s. Gelukkig kan men de aansprakelijkheid op een aantal manieren juridisch correct beperken. Mijn advies is om de risico’s die een ondernemers lopen zoveel mogelijk te beperken. Sluit goede contracten, denk goed na over de rechtsvorm en hanteer ‘saaie & lange’ algemene voorwaarden. Mocht u ooit aansprakelijk worden gesteld dan is deze in ieder geval beperkt.

5 manieren om uw aansprakelijkheid te beperken

Geef een reactie

Schuiven naar boven