Onbeperkt juridische ondersteuning
14 dagen gratis proberen

Page content

article content

Wanneer is een bedrijf aansprakelijk?

Als ondernemer kunt u op verschillende manier aansprakelijk worden gesteld. Ondernemers zijn aansprakelijk voor hun personeel, gebouwen, hulppersonen producten enz. Hoe de aansprakelijkheid in de praktijk werkt en op welke manieren een bedrijf te maken kan krijgen met aansprakelijkheid wordt in deze blog besproken. Bij de aansprakelijkheid van een bedrijf moet een onderscheid worden gemaakt tussen risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid.
Van schuldaansprakelijkheid is sprake als een ander schade lijdt door uw eigen handelen. Bij risicoaansprakelijkheid bent u aansprakelijk voor het handelen van een ander, bijvoorbeeld personeel.

Aansprakelijk voor personeel

Als een werknemer een fout maakt, is de werkgever bijna altijd aansprakelijkheid voor de schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Aansprakelijk voor handelen niet ondergeschikten

Wanneer u als opdrachtnemer een derde inhuurt (zgn. hulppersoon) die een onrechtmatige daad pleegt ten opzichte van de opdrachtgever, dan bent u als opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt.
Het typische voorbeeld van aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten is dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor het werk van zijn onderaannemers. Maar ook bij andere soorten opdrachten kan het zijn dat de opdrachtnemer ‘hulptroepen’ inschakelt om de opdracht uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een webdesigner die een tekstschrijver inschakelt die de teksten van de website van de opdrachtgever schrijft. Maakt de tekstschrijver een fout dan is de webdesigner (als opdrachtnemer) aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde tekstschrijver.

 

Tips bij aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten:

Gelukkig zijn er mogelijkheden om de aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten in enige mate te beperken:

  • Laat de niet ondergeschikten rechtstreeks een overeenkomst sluiten met de opdrachtgever
  • Neem in de overeenkomst met de opdrachtgever een bepaling op dat u niet aansprakelijk bent voor schade die veroorzaakt wordt door niet ondergeschikten

Productaansprakelijkheid

Een producent van een product is aansprakelijk voor de schade die een gebrekkig product veroorzaakt. De fabrikant van een onderdeel of eindproduct.

Wie kan aangemerkt worden als producent?

  • De producent van een grondstof
  • Degene die zich als producent presenteert, door bijvoorbeeld zijn naam of merk op het product aan te brengen.
  • De importeur van het product in de Europese Economische Ruimte: importeert een bedrijf producten uit China, VS, of een ander land buiten de EU dan is de importeur binnen de EU aansprakelijk voor die producten.
  • De leverancier als de producent niet kan worden vastgesteld.

De productaansprakelijkheid geldt alleen als het product niet de veiligheid biedt, die de klant mag verwachten van het product. Daarnaast geldt er voor materiële schade een minimumbedrag van € 500,-. Concreet betekent het dat de schade hoger dan € 500,- moet zijn.

Aansprakelijk voor gebouwen

Een ondernemer is aansprakelijk voor de schade die een gebouw toebrengt aan anderen. Valt een dakpan naar beneden op een auto dan is de ondernemer hiervoor aansprakelijk.

Aansprakelijk voor schade aan eigen personeel

Als een werknemer schade lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk dan is de werkgever aansprakelijk voor die schade, tenzij u als werkgever kunt aantonen dat u voldaan heeft aan uw zorgplicht. De werkgever moet aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om een ongeluk te voorkomen, bijvoorbeeld arboregels hanteren. Heeft de werknemer zelf schuld: hij draagt de verplicht gestelde veiligheidshelm niet dan valt u als werkgever niets te wijten.

Hoe kan de aansprakelijkheid beperkt worden?

Bovengenoemde situaties kunnen beperkt / voorkomen worden. Zo kunnen er verzekeringen worden afgesloten. Zo dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen schade veroorzaakt door werknemers. Een productaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die producten toebrengt. De aansprakelijkheid van niet ondergeschikten kan voorkomen worden door goede algemene voorwaarden te hanteren waarin staat u als opdrachtnemer niet aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt door een hulppersoon.

 

Mocht u vragen hebben over de aansprakelijkheid of bent u aansprakelijk gesteld? Neem dan contact op. Als specialist van het opstellen, controleren, aanpassen en vertalen van algemene voorwaarden kunnen we u ook helpen met uw algemene voorwaarden.

Laat een bericht achter!

Comment Section

0 reacties op “Wanneer is een bedrijf aansprakelijk?

Plaats een reactie


*