Privacy beleid Gielen Juridisch Advies

Gielen Juridisch Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt zij zich aan de van toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Download ons privacybeleid. Om het privacybeleid te downloaden heeft u een Adobe Reader nodig.

Welke persoonsgegevens verwerkt Gielen Juridisch Advies?

Gielen Juridisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens ( Straatnaam, Postcode & Woonplaats)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van een (contact)formulier op de website www.gielenjuridischadvies.nl, door een bestelling te plaatsen op de website van Gielen Juridisch Advies, in correspondentie en telefonisch
 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer)


Gielen Juridisch Advies heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers/klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@gielenjuridischadvies.nl.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Gielen Juridisch Advies persoonsgegevens?

Gielen Juridisch Advies verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening/werkzaamheden. Gielen Juridisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Opstellen van de overeenkomst
 • Het uitvoeren van werkzaamheden / overeenkomsten
 • Leveren van (juridische) diensten
 • Verzenden van nieuwsbrief, e-book en juridische tips & informatie
 • Toesturen van informatie over wijziging van diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Gielen Juridisch Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gielen Juridisch Advies) tussen zit.


Bewaartermijnen

Gielen Juridisch Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt 5 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beƫindiging van de overeenkomst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.


Delen van persoonsgegevens met derden

Gielen Juridisch Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is:

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst 
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven
 • Op grond van wettelijke verplichtingen.
Met derden die uw gegevens verwerken in opdracht van Gielen Juridisch Advies, sluit Gielen Juridisch Advies een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gielen Juridisch Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gielen Juridisch Advies uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit wordt alleen met uw nadrukkelijke toestemming gedaan.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gielen Juridisch Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gielen Juridisch Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geĆÆnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 


Google Analystics

Gielen Juridisch Advies maakt gebruik van Google Analystics. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van Gielen Juridisch Advies wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan Gielen Juridisch Advies bezoekersgegevens bijhouden en rapportages krijgen over hoe de website van Gielen Juridisch Advies gebruikt wordt door haar bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Gielen Juridisch Advies heeft hier geen invloed op. Gielen Juridisch Advies heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gielen Juridisch Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Gielen Juridisch Advies een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gielenjuridischadvies.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Klachtenrecht bij toezichthouder

Gielen Juridisch Advies wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Gielen Juridisch Advies persoonsgegevens beveiligd

Gielen Juridisch Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Eventuele datalekken worden altijd gedocumenteerd in een zgn. datalek register.


Onze contactgegevens:

Adres: Egstraat 21

6418 JA Heerlen

Telefoonnummer: 0628608089

E-mailadres: info@gielenjuridischadvies.nl Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018