Page content

article content

Checklist privacy policy AVG

Over ruim 1 maand maakt de nieuwe Europese privacywet (AVG) zijn intreden. Voor ondernemers, die persoonsgegevens verwerken, is er werk aan de winkel. Ondernemers moeten zaken in kaart brengen, documenteren, verwerkersovereenkomsten opstellen en sluiten, privacy policy aanpassen enz. Gebruik onze checklist privacy policy AVG bij het AVG proof maken van uw huidige privacy policy.

 

Checklist privacy policy AVG

Door de komst van de AVG moeten ondernemers hun huidige privacy policy aanpassen. Dit heeft er mee te maken dat de Europese privacywet de rechten van betrokkenen versterkt en er strengere eisen worden gesteld aan een privacy policy.  Als leek weet u wellicht niet op welke punten u uw huidige privacy policy moet (laten) aanpassen.

Vanaf 25 mei 2018 moet in iedere privacy policy de volgende  punten staan:

  • Identiteit en contactgegevens van het bedrijf
  • Indien bedrijf verplicht is om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen: contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
  • Doelen en rechtsgrond waarvoor het bedrijf persoonsgegevens verwerkt. Rechtsgronden om persoonsgegevens te verwerken zijn: toestemming van betrokkenen, noodzakelijk in verband met de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale belangen, vervulling van taak van algemeen belang, behartiging van legitieme doelen.
  • Bewaartermijnen van de persoonsgegevens
  • Rechten van betrokkenen: recht op inzage, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op bezwaar, recht op intrekken van toestemming, inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,
  • Klachtenrecht bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens)
  • Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens doorgegeven worden aan een land buiten de EU
  • Bij geautomatiseerde besluitvorming: expliciet vermeden in de privacy policy dat hiervan sprake is

 

Nieuw onder de AVG is ook dat de privacy policy in duidelijke en eenvoudige taal moet zijn opgesteld. Daarnaast moet een privacy policy voor iedereen eenvoudig toegankelijk zijn.

 

Huidige privacy policy AVG proof laten maken? Wij helpen u graag.

Laat een bericht achter!

Comment Section

0 reacties op “Checklist privacy policy AVG

Plaats een reactie


*