Contracten

In een contract leggen de partijen hun gemaakte afspraken vast. Het is niet verplicht om een contract schriftelijk vast te leggen, want ook een mondelinge afspraak is rechtsgeldig. Alleen is een mondelinge afspraak moeilijk te bewijzen.

Er zijn veel verschillende soorten contracten: arbeidscontract, overeenkomst van opdracht, huurovereenkomst, koopovereenkomst etc. De wet regelt een aantal zaken over verschillende soorten contracten. In de meeste gevallen kan hiervan worden afgeweken, mits dit in het contract is gedaan.